Mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

1. Khái niệm mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh
– Mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh: Là mở rộng cho vay hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia ñình, cá nhân trong hộ. Nói ñến mở rộng tín dụng hộ SXKD là nói ñến tăng số lượng khách hàng, tăng khoản vay tín dụng ñối với hộ sxkd. Là sự ñáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về sản phẩm, chất lượng và quy mô tín dụng trong tổng tài sản có.

2. Nguyên tắc tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh
Các phương thức mở rộng tín dụng đối với hộ SXKD
+Mở rộng đối tượng khách hàng hộ SXKD
+Mở rộng đối tượng theo ngành nghề kinh doanh
+Mở rộng tín dụng theo địa bàn mạng lưới
+Mở rộng sản phẩm
+Mở rộng phương thức cấp tín dụng hộ SXKD

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh

+Môi trường vĩ mô
+Môi trường nền kinh tế
+Môi trường xã hội
+Môi trường pháp lý
+Môi trường công nghệ
+Môi trường nhân khẩu học
+Các nhân tố môi trường ngành
+Tiềm năng về mở rộng tín dụng hộ SXKD

4. Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Đà Nẵng có thể nói là tất cả các ngân hàng thương mại trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Các nhân tố môi trường nội bộ ngành
+Chính sách tín dụng
+Chính sách tín dụng quyết định ñến sự gia tăng tín dụng hay hạn chế tín dụng, nó quyết ñịnh thành công hay thất bại của một ngân hàng thương mại.
+Mạng lưới kênh phân phối.
+Mạng lưới hoạt ñộng của ngân hàng là tất cả các ñiểm giao dịch, các chi nhánh, văn phòng ñại diện trong và ngoài nước.
+Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì kênh phân phối của ngân hàng cũng hết sức phong phú.

5. Quy trình tín dụng
+Quy trình tín dụng là hệ thống các bước công việc, những nội dung, những quy trình nghiệp vụ phải tiến hành trong quá trình cho vay.
+Tăng cường công tác truyền thông, marketing
+Công tác marketing, quảng bá các sản phẩm, các ñiểm giao dịch là hết sức quan trọng.

6. Trình độ chất lượng nguồn nhân lực
Chất lượng cán bộ ngân hàng thể hiện trình ñộ nghiệp vụ, ñạo ñức nghề nghiệp, phong cách làm việc, khả năng giao tiếp, trình ñộ vi tính, ngoại ngữ, khả năng am hiểu và tiếp thu các thông tin xã hội.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Hộ sản xuất kinh doanh và mở rộng tín dụng đối với hộ sản kinh doanh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi