Lời mở đầu đề tài hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng

Bài mẫu tài chính ngân hàng Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên

Một bài báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng được đánh giá cao khi có đầy đủ phần mở đầu đúng nội dung, nội dung lôi cuốn thu hút người đọc. Đã có nhiều bạn sinh viên hỏi mình làm sao viết được lời mở đầu báo cáo thực tập

Bài viết này, mình chia sẻ đến các bạn Mẫu lời mở đầu viết báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng để tham khảo. Ngoài ra, tại website: Baocaothuctap.net cũng có chia sẻ đầy đủ các bài báo cáo thưc tập Tài chính ngân hàng bản full đầy đủ. Các bạn ghé để tham khảo thêm nhé!

Lời mở đầu báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, NHTM đóng góp một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. NHTM chính là “trái tim” của nền kinh tế, đảm nhận vai trò giữ cho “mạch máu” (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông, đó là tình trạng sức khỏe của nền kinh tế. Bất kì một quốc gia phát triển nào cũng cần phải có hệ thống ngân hàng vững mạnh. Trong những năm gần đây, ta có thể thấy tuy nền kinh tế Việt Nam đang chịu sự khủng hoảng từ nền kinh tế toàn cầu, hệ thống ngân hàng Việt Nam không phát triển mạnh như những năm 2006, 2007 nhưng nó vẫn đang ngày càng hoàn thiện về hệ thống, nâng cao khả năng tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ và chất lượng dịch vụ nhằm chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới một hệ thống ngân hàng vững mạnh.

Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là cuộc “chạy đua” của các ngân hàng trong công cuộc đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thanh toán không dùng tiền mặt là một phần quan trọng không thể thiếu đòi hỏi các ngân hàng phải đề ra các giải pháp nhằm từng bước nâng cao hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại đơn vị mình. Chính vì thế, tôi lựa chọn nghiên cứu báo cáo với đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM” với hy vọng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn mà Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam quản lý nói riêng và tại địa bàn các ngân hàng thương mại nói chung đang quản lý hiện nay. Từ đó, phân tích nguyên nhân đồng thời đề ra giải pháp phát triển dịch vụ này.

2.  Mục tiêu nghiên cứu đề tài:

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo bao gồm:

  • Làm rõ cơ sở lý thuyết về thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại
  • Phân tích, đánh giá hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam
  • Từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị để phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng

Xem thêm:

3. Phương pháp nghiên cứu

Có rất nhiều phương pháp nghiên cứu được đề ra, tuy nhiên trong đề tài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp để đưa ra những kết luận theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ việc thống kê và thu thập được các dữ liệu từ các phòng ban của Chi nhánh, tác giả phân tích cặn kẽ từng vấn đề, từ đó chỉ ra những mặt tích cực và tiêu cực vẫn còn tồn tại trong chi nhánh. Cuối cùng, tác giả sẽ tổng hợp lại tất cả các vấn đề còn tồn tại và đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại ấy.

4.      Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong để tài này là hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu: phân tích, đánh giá sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam giai đoạn 2016-2018.

5.      Kết cấu

Chương 1: Tổng quan về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng về phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

 Hiện tại, mình còn nhận viết báo cáo thực tập thuê, bạn nào có nhu cần hoặc gặp phải khó khăn cần người hỗ trợ hãy liên hê Zalo 09 09 23 26 20 của mình nhé