Tài liệu báo cáo: Khái niệm, ý nghĩa về phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Cơ sở lý luận tài chính ngân hàng

Khái niệm, ý nghĩa về Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là một yếu tố Cơ sở lý luận về sử dụng vốn. Mà các bạn sinh viên chọn chủ đề báo cáo tốt nghiệp về Sử dụng vốn không thể bỏ qua. 

Ở bài viết này, Admin chia sẻ đến các bạn sinh viên Tài liệu viết báo cáo thực tập tài chính. Hy vọng các bạn sẽ có thêm tài liệu viết báo cáo của mình.

Khái niệm chung và ý nghĩa về hiệu quả và phân tích hiệu quả sử dụng vốn

1.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi tối đa với chi phí hoạt động là thấp nhất. (PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm,  2013)

Theo giáo trình quản trị tài chính (TS. Bạch Đức Hiển, 2008) : Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi tối đa với chi phí thấp nhất

Trong bất kì một hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng luôn xác định một mục tiêu rõ ràng và cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong sản xuất kinh doanh, nguồn lực chính giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đã xác định của mình là vốn. Nếu trình độ quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp tốt có nghĩa là doanh nghiệp đạt được mục tiêu với chi phí bỏ ra là thấp nhất. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn. Đó là nhân tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Như vậy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là mối tương quan giữa kết quả đạt được theo mục tiêu đã xác định trong một thời kỳ nhất định với số vốn bỏ ra để đạt được kết quả đó. Kết quả đạt được theo mục tiêu càng cao với chi phí càng thấp thì doanh nghiệp đạt được hiệu quả sử dụng vốn càng cao và ngược lại, kết quả đạt được thấp so với mục tiêu đề ra mà lại tiêu tốn một lượng chi phí lớn thì doanh nghiệp được coi là có hiệu quả sử dụng vốn thấp. Như vậy, hiệu quả sử dụng vốn phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong việc tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa vốn kinh doanh bỏ ra và thời gian sử dụng nó theo các điều kiện về nguồn lực xác định phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn không chỉ thể hiện đơn thuần ở kết quả kinh doanh, mà nó còn thể hiện ở nhiều mặt chỉ tiêu về kinh tế thanh toán, số vòng quay của vốn. Để đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì ta đồng thời phải xem xét những khó khăn, thuận lợi cũng như các lợi thế, nguy cơ tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai. Hiệu quả sử dụng vốn thật sự tốt khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra ở hiện tại đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong tương lai, mà hơn thế nữa cần tạo được các lợi thế cũng như thời cơ tốt cho doanh nghiệp trong tương lai.

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp qua các thời kỳ. Mỗi thời kỳ doanh nghiệp có các mục tiêu khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là hiệu quả kinh tế, là lợi nhuận và sự ổn định để phát triển.

Xem thêm bài viết khác: Tài liệu: Những rủi ro trong sử dụng thẻ thanh toán

1.1.2.Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn có nghĩa là thông qua các yếu tố, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp để đưa ra kết luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp, có đạt chỉ tiêu doanh nghiệp đã đề ra hay không. Sử dụng các phương pháp phân tích như thống kê, so sánh với các kỳ trước đó xem có sự chênh lệch như thế nào và sự thay đổi đó theo chiều hướng tốt hay xấu. Đồng thời phân tích được nguyên nhân và các yếu tố đã tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Cuối cùng đưa ra nhận xét và các giải pháp để khắc phục các nhược điểm và phương hướng để củng cố và phát huy các thành tích đã đạt được nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn giúp Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp một cách hợp lý và hiệu quả nhất? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm.

1.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

Đánh giá chính xác được tình hình phát triển của doanh nghiệp đặc biệt là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đó là việc vô cùng quan trọng và cần thiết. Từ kết quả đánh giá đó, doanh nghiệp sẽ thấy được những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Giúp nhà quản trị nhận biết được đâu là điểm mạnh, lợi thế để tận dụng và phát huy, đâu là điểm yếu để khắc phục. Đồng thời doanh nghiệp còn tránh được những rủi ro trong thanh toán đảm bảo tính an toàn về tài chính. Điều này ảnh hưởng tương đối lớn đến uy tín của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc đánh giá một cách chính xác hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những giải pháp đúng đắn, kịp thời, nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, tối đa hóa được lợi ích và đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp đó là tối đa hóa lợi nhuận.

Trên đây, Admin chia sẻ đến các bạn Khái niệm và ý nghĩa về phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, Admin còn chia sẻ rất nhiều Đề tài báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng, Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập tại Website: Baocaothuctap.net. Các bạn hãy ghé tham khảo thêm nhé.

Hiện tại, Admin vẫn còn nhận viết báo cáo tốt nghiệp hỗ trợ các bạn sinh viên làm bài tốt.