Tài liệu: Khái niệm và ý nghĩa phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Tài Liệu

Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Là yếu tố viết Cơ sở lý luận sử dụng vốn trong bài báo cáo thực tập Tài chính doanh nghiệp. Nhiều bạn sinh viên được GV dạy rất nhiều nhưng khi viết báo cáo thực tập. 

Do chưa có kinh nghiệm triển khai nên đa số các bạn viết ý chính hoặc chỉ mới nói được một nửa rồi ngưng. Bài viết này rất đáng để các bạn dành thời gian đọc vì sẽ giúp các bạn có thêm ý để hoàn chỉnh phần Cơ sở lý luận trong bài báo cáo thực tập của mình. 

Khái niệm, Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn

1.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi tối đa với chi phí hoạt động là thấp nhất. (Nguyễn Đình Kiệm,  2013)

Theo giáo trình quản trị tài chính (TS. Bạch Đức Hiển, 2008) : Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi tối đa với chi phí thấp nhất

Trong bất kì một hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng luôn xác định một mục tiêu rõ ràng và cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong sản xuất kinh doanh, nguồn lực chính giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đã xác định của mình là vốn. Nếu trình độ quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp tốt có nghĩa là doanh nghiệp đạt được mục tiêu với chi phí bỏ ra là thấp nhất. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn. Đó là nhân tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Như vậy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là mối tương quan giữa kết quả đạt được theo mục tiêu đã xác định trong một thời kỳ nhất định với số vốn bỏ ra để đạt được kết quả đó. Kết quả đạt được theo mục tiêu càng cao với chi phí càng thấp thì doanh nghiệp đạt được hiệu quả sử dụng vốn càng cao và ngược lại, kết quả đạt được thấp so với mục tiêu đề ra mà lại tiêu tốn một lượng chi phí lớn thì doanh nghiệp được coi là có hiệu quả sử dụng vốn thấp. Như vậy, hiệu quả sử dụng vốn phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong việc tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa vốn kinh doanh bỏ ra và thời gian sử dụng nó theo các điều kiện về nguồn lực xác định phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn không chỉ thể hiện đơn thuần ở kết quả kinh doanh, mà nó còn thể hiện ở nhiều mặt chỉ tiêu về kinh tế thanh toán, số vòng quay của vốn. Để đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì ta đồng thời phải xem xét những khó khăn, thuận lợi cũng như các lợi thế, nguy cơ tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai. Hiệu quả sử dụng vốn thật sự tốt khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra ở hiện tại đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong tương lai, mà hơn thế nữa cần tạo được các lợi thế cũng như thời cơ tốt cho doanh nghiệp trong tương lai.

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp qua các thời kỳ. Mỗi thời kỳ doanh nghiệp có các mục tiêu khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là hiệu quả kinh tế, là lợi nhuận và sự ổn định để phát triển.

1.1.2.Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn có nghĩa là thông qua các yếu tố, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp để đưa ra kết luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp, có đạt chỉ tiêu doanh nghiệp đã đề ra hay không. Sử dụng các phương pháp phân tích như thống kê, so sánh với các kỳ trước đó xem có sự chênh lệch như thế nào và sự thay đổi đó theo chiều hướng tốt hay xấu. Đồng thời phân tích được nguyên nhân và các yếu tố đã tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Cuối cùng đưa ra nhận xét và các giải pháp để khắc phục các nhược điểm và phương hướng để củng cố và phát huy các thành tích đã đạt được nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng vốn giúp Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp một cách hợp lý và hiệu quả nhất? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm.

1.1.3 Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

Đánh giá chính xác được tình hình phát triển của doanh nghiệp đặc biệt là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đó là việc vô cùng quan trọng và cần thiết. Từ kết quả đánh giá đó, doanh nghiệp sẽ thấy được những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Giúp nhà quản trị nhận biết được đâu là điểm mạnh, lợi thế để tận dụng và phát huy, đâu là điểm yếu để khắc phục. Đồng thời doanh nghiệp còn tránh được những rủi ro trong thanh toán đảm bảo tính an toàn về tài chính. Điều này ảnh hưởng tương đối lớn đến uy tín của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc đánh giá một cách chính xác hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những giải pháp đúng đắn, kịp thời, nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, tối đa hóa được lợi ích và đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp đó là tối đa hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, hiện tại Admin có nhận viết báo cáo thực tập hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập tài chính. Với đội ngũ có hơn 10 năm kinh nghiệm viết bài, tin rằng sẽ đem đến cho các bạn một bài viết hoàn chỉnh, đúng với yêu cầu GVHD.  Liên hệ đến Zalo 0909 232 620 nhé