Tài liệu báo cáo: Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Cơ sở lý luận tài chính ngân hàng Tài Liệu

Khi làm báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng, về chủ đề Cho vay tiêu dùng. Các bạn sinh viên sẽ cần nếu Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng vào bài báo cáo thực tập.

Ở bài viết này, Amin chia sẻ đến các bạn về Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm nguồn tham khảo để viết bài. Còn có nhiều tài liệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác, Admin chia sẻ tại Website: Baocaothuctap.net. Các bạn có thể ghé qua để tìm đọc những bài viết về Đề cương chi tiết, Đề tài viết báo cáo thực tập.

A: Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng

Chất lượng cho vay là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi của NHTM đối với sự thay đổi của môi trường bên ngoài trong quá trình cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Chỉ tiêu này có thể được xác định qua một số yếu tố như: thu hút được nhiều khách hàng tốt, thủ tục đơn giản nhanh chóng, mức độ an toàn vốn tín dụng, khả năng tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Chất lượng tín dụng là kết quả được đánh giá qua quá trình kết hợp hoạt động giữa các con người và giữa các bên tham gia vì một mục tiêu chung.

Xem thêm bài viết khác: Bài viết: Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng trung và dài hạn, HAY

Xét trên góc độ đối với ngân hàng, chất lượng CVTD là khoản vay phù hợp với thực lực tài chính và quản lý của ngân hàng. Đồng thời thể hiện ở việc đảm bảo an toàn và sinh lợi từ hoạt động CVTD để trang trải các chi phí, bù đắp các rủ ro trong cho vay, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Xét trên góc độ đối với khách hàng, khách hàng thường đánh giá chất lượng CVTD qua nhiều yếu tố. Cụ thể là khoản vay được đáp ứng đầy đủ nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh, kì hạn trả nợ phù hợp với điều kiện kinh tế của khách hàng.

Xem thêm bài viết khác: TOP 4 Đề Cương Cho Vay Tiêu Dùng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngân Hàng

Dựa vào những căn cứ trên, ta có thể đưa ra định nghĩa về chất lượng cho vay tiêu dùng như sau: Chất lượng cho vay tiêu dùng là khả năng của ngân hàng đáp ứng đầy đủ và kịp thời đối với nhu cầu vay vốn tiêu dùng của khách hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; tạo sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng; đồng thời gia tăng lợi ích cho ngân hàng và đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định và phát triển.

Trên đây là bài viết chia sẻ Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng, mà admin chia sẻ đến các bạn. Nếu bạn nào gặp phải khó khăn khi viết báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng, hãy liên hệ đến Admin. Hiện tại, Admin vẫn còn nhận viết báo cáo thực tập Ngân hàng.