Đề tài: Hoàn thiện hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên

Chào các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm đề báo cáo thực tập ngành Tài chính ngân hàng

Bài viết dưới đây mình giới thiệu và chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề tài: Hoàn thiện hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn. Các bạn cùng nhau tham khảo nhé. Nếu thấy bài viết hay, các bạn hãy chia sẻ đến với bạn bè của mình nha. Ngoài ra các bạn sinh viên nào chưa có đề tài để viết bài chuyên đề tốt nghiệp, hoặc chưa xây dựng được đề cương, các bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo 0917 193 864  để được tư vấn và hỗ trợ viết bài nhé.

Các bạn sinh viên nào không có thời gian hoàn thiện bài, không rành các kĩ năng về máy tính như soạn thảo văn bản, excel,…Liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo 0917 193 864  để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Đề tài: Hoàn thiện hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NHƠN THÀNH

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 • 1.1 Một số lý luận cơ bản về tín dụng
 • 1.1.1 Các khái niệm
 • 1.1.2 Vai trò của tín dụng
 • 1.1.3 Chức năng của tín dụng
 • 1.1.4 Thời hạn tín dụng
 • 1.1.5 Lãi suất tín dụng
 • 1.1.6 Rủi ro tín dụng
 • 1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay
 • 1.2.1 Nợ quá hạn
 • 1.2.2 Chỉ số dư nợ trên vốn huy động
 • 1.2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn
 • 1.2.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
 • 1.2.5 Hệ số thu nợ
 • 1.2.6 Chỉ tiêu lợi nhuận

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NHƠN THÀNH

 • 2.1. Tổng quan về quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 2.1.4 Các hoạt động chính của quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành
 • 2.1.4.1 Huy động vốn
 • 2.1.4.2 Các hoạt động cho vay
 • 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành
 • 2.2. Hoạt động cho cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nhơn Thành
 • 2.1.1 Đối tượng cho vay
 • 2.1.2 Nguyên tắc cho vay
 • 2.1.3 Điều kiện cho vay
 • 2.1.4 Giới hạn cho vay
 • 2.1.5 Thời hạn cho vay
 • 2.1.6 Phương thức cho vay
 • 2.1.7 Lãi suất cho vay
 • 2.1.8 Quy trình nghiệp vụ cho vay
 • 2.2. Thực trạng và hiệu quả hoạt động tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nhơn Thành
 • 2.2.1 Nợ quá hạn
 • 2.2.2 Chỉ số dư nợ trên vốn huy động
 • 2.2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn
 • 2.2.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
 • 2.2.5 Hệ số thu nợ
 • 2.2.6 Chỉ tiêu lợi nhuận
 • 2.3. Thuận lợi và khó khăn
 • 2.3.1 Thuận lợi
 • 2.3.2 Khó khăn

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NHƠN THÀNH

 • 3.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
 • 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay
 • 3.3 Biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng

Xem thêm một số bài viết dưới đây nhé:

KẾT LUẬN

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ viết  báo cáo thực tập. Chúng mình sẽ đồng hành với các bạn nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình viết bài khóa luận, báo cáo nhé.

Liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Zalo 0917 193 864  nhé

Dịch vụ bên mình có hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập cho các bạn nhé