Đề cương tài chính ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay của DN

Đề cương tài chính ngân hàng
Đề cương tài chính ngân hàng

Đề cương tài chính ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng…

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương tài chính ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay của DN

Chương 1. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại .
1.1. Hoạt động của NHTM . 8
1.1.1. Khái niệm NHTM . . 8
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM . 9
1.1.3. Chức năng và vai trò của NHTM . 10
1.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ và vai trò của nó đối với nền kinh tế 12
1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ . 12
1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 12
1.3. Hoạt động cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 13
1.3.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM . 13
1.3.2. Các hình thức cho vay của NHTM đối với các doanh nghiệp vừa
và nhỏ 14
1.3.3. Vai trò hoạt động cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp vừa
và nhỏ 15
1.4. Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 17
1.4.1. Quan niệm về sự mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 17
1.4.2. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 18
1.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 19
1.4.4. Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 21

Đề cương tài chính ngân hàng
Đề cương tài chính ngân hàng

Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ . 27
2.1. Khái quát về chi nhánh 27
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 27
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua 28
2.2. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng
Techcombank chi nhánh XYZ . 30
2.2.1. Những quy định chung về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng 30
2.2.2. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ 35
2.3. Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ . 42
2.3.1. Những kết quả đạt được . 42
2.3.2. Những hạn chế của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và những nguyên nhân cơ bản . 46
Chương 3. Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ . 53
3.1. Định hướng của Ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 53
3.2 Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Techcombank chi nhánh XYZ . 55
3.2.1. Đa dạng hóa hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa
và nhỏ 55
3.2.2. Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 59
3.2.3. Xây đựng chiến lược marketing với mục tiêu là thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 60
3.2.4. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 62
3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 63
3.2.6. Tổ chức tốt công tác huy động vốn nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng . 65
3.2.7.Tăng cường công tác cán bộ . 67
3.3 Một số kiến nghị 70 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 70
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Techcombank 72
3.3.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 73
Kết luận . 76

ngoài Đề cương tài chính ngân hàng ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt.