Đề cương Phát hành và thanh toán bằng thẻ trong siêu thị tại NH Đông Á

Phát hành và thanh toán bằng thẻ
Phát hành và thanh toán bằng thẻ

Phát hành và thanh toán bằng thẻ: phát hành và thanh toán bằng thẻ trong hệ thống siêu thị  tại ngân hàng đông á

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Phát hành và thanh toán bằng thẻ  trong siêu thị tại NH Đông Á

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6
1.1.TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN
Khái niệm về thẻ thanh toán 6
1.1.1 Khái niệm và Phân loại thẻ thanh toán 6
1.1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán 6
1.1.1.2. Phân loại thẻ thanh toán 8
1.1.1.3 Mô tả kỹ thuật về thẻ thanh toán 10
1.2. Cấu tạo của một số loại thẻ thông dụng hiện nay 12
1.2.1. Cấu tạo của thẻ từ . 13
1.2.2. Cấu tạo của thẻ thông minh 13
1.3. Khái quát hoạt động phát hành và thanh toán thẻ 13
1.3.1. Khách hàng tham gia thanh toán 13
1.3.2. Thủ tục phát hành và thanh toán thẻ 15
1.3.3. Thiết bị máy POS thanh toán thẻ trong siêu thị 17
1.4 Lợi ích và rủi ro khi thanh toán qua thẻ 19
1.4.1. Lợi ích khi thanh toán qua thẻ 22
1.4.2. Rủi ro khi thanh toán qua thẻ 22
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 23

Phát hành và thanh toán bằng thẻ
Phát hành và thanh toán bằng thẻ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ ĐÔNG Á TRONG CÁC SIÊU THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1Những nét sơ lược về NHTMCP Đông Á: 25
2.1.1 Cơ cấu tổ chức 25
2.1.2 Một số nét chính về tình hình hoạt động kinh doanh 25
2.1.3 Giới thiệu trung tâm thẻ của NHTMCP Đông Á 26
2.2. Tình hình thị trường thẻ thanh toán 28
2.2.1. Về phía các nhà cung cấp dịch vụ thẻ thanh toán 28
2.2.2. Về các sản phẩm, dịch vụ cung ứng từ thẻ 28
2.2.3. Về cơ sở hạ tầng thanh toán thẻ 29
2.2.4. Về tình hình khách hàng sử dụng thẻ thanh toán 30
2.2.5. Về tình hình liên minh thẻ giữa các ngân hàng thương mại 32
2.2.6. Về tình hình thẻ thanh toán ở thành phồ Hồ Chí Minh năm 2008-2010 34
2.3 Thực trạng thanh toán thẻ ĐÔNG Á tại siêu thị thành phố Hồ Chí Minh 34
2.3.1. Thực trạng hệ thống siêu thị 34
2.3.2. Về phía khách hàng 42
2.3.2.1. Lợi ích thanh toán thẻ Đông Á tại siêu thị 48
2.3.2.2. Rủi ro khi thanh toán qua thẻ 48
2.3.3. Về phía ngân hàng 49
2.3.3.1. Về tình hình thẻ 49
2.3.3.2. Về việc lắp đặt các máy POS .50
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 54

Phát hành và thanh toán bằng thẻ
Phát hành và thanh toán bằng thẻ

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN THẺ ĐÔNG Á
TẠI SIÊU THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 55
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 55
3.1.1. Cơ sở pháp lý cho thanh toán thẻ 55
3.1.2. Định hướng phát triển thẻ thanh toán của Việt Nam 57
3.1.3. Mở cửa thị trường bán lẻ 58
3.1.4. Định hướng xây dựng phát triển hệ thống siêu thị tại TP.HCM 59
3.2. Các giải pháp phát triển thanh toán thẻ trong siêu thị 61
3.2.1. Giải pháp đối với các ngân hàng thương mại 61
3.2.1.1. Chính sách quảng bá dịch vụ thanh toán thẻ 61
3.2.1.2. Phát triển nguồn nhân lực theo kịp hiện đại hóa ngân hàng. 63
3.2.1.3. Áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khách hàng 64
3.2.1.4. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ thẻ mới 65
3.2.1.5. Phát triển các dịch vụ kèm theo thẻ 66
3.2.1.6. Tăng cường hiệu quả của hệ thống máy POS 66
3.2.2. Giải pháp đối với hệ thống các siêu thị 67
3.2.3. Giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 69
3.2.4. Quản lý rủi ro xẩy ra đối với khách hàng 70
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 71

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 72
4.1 Nhận xét về tình hình phát hành, thanh toán thẻ thanh toán tại NH Đông Á 72
4.2 Những đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động phát hành, thanh toán thẻ thanh toán tại ngân hàng Đông Á 74
4.3 Những kiến nghị với các cơ quan quản lý 75
4.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ 75
4.3.2 Thay đối thói quen của khách hàng 75
Tài liệu tham khảo 76

ngoài đề cương Phát hành và thanh toán bằng thẻ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu khác tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt.