Đặt vấn đề về bài báo cáo thực tập đánh giá chất lượng sản phẩm

Đặt vấn đề về bài báo cáo thực tập đánh giá chất lượng sản phẩm là nội dung mới mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên đề báo cáo thực tập tài chính ngân hàng.

Cuộc cách mạng chất lượng trong nền kinh tế thế giới ngày càng tác động mạnh đến mọi hoạt động của từng doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập tăng lên thì yêu cầu về chất lượng sẽ càng cao. Trong lĩnh vực tín dụng NH vấn đề cạnh tranh không còn là giá cả (lãi suất) mà phải là CLDV. Để có thể đứng vững trên thị trường các NH không chỉ tối thiểu hóa chi phí, mà không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp. Năm 2012, hoạt động hợp nhất, mua bán và sáp nhập NH tiếp tục diễn ra, số lượng các NH TMCP có thể rút xuống khoảng 2/3 so với hiện nay (từ con số 35 NH TMCP đang hoạt động), các NH sẽ được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và NHNN trong việc tái cấu trúc.

Thấy được tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trên lộ trình năm mới, bất kỳ một loại hàng hóa nào sản xuất ra cũng phải mang tính cạnh tranh, nghĩa là đều phải có chất lượng thể hiện bằng giá trị sử dụng cao, đòi hỏi người sản xuất trả lời ba câu hỏi: Sản xuất cái gì? Cho ai? sản xuất như thế nào? Và các nhà kinh tế nhận định rằng: “Chất lượng là sự phù hợp mục đích của người sản xuất và người sử dụng về một loại hàng hoá nào đó” hay “Chất lượng là năng lực của một sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn nhu cầu KH”. Từ những nhận xét như vậy, có thể quan niệm CLDV tín dụng NH là việc đáp ứng nhu cầu của KH, đáp ứng nhu cầu tồn tại, phát triển NH và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

**** Xem thêm:

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng trong bài báo cáo - Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đã đóng bình luận.