Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thương mại

Bài mẫu tài chính ngân hàng Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Tài Liệu

Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại. Đây là một tài liệu tham khảo làm báo cáo tốt nghiệp với chủ đề Tài chính ngân hàng. Bạn nào cần thì có thể tham khảo để phục vụ cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. 

Ngoài ra, hiện tại admin vẫn còn nhận viết báo cáo tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng. Bạn sinh viên nào cần hỗ trợ hãy inb đến Zalo của Admin để được tư vấn và báo giá.

Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thương mại

  • Hoạt động huy động vốn

Hoạt động huy động vốn là hoạt động có vai trò quan trọng đối với ngân hàng và cả khách hàng. Với ngân hàng, huy động vốn đảm bảo cho hoạt động cho vay, vì vậy ngân hàng luôn phải tìm kiếm, mở rộng nguồn huy động vốn nhằm cung cấp đầu vào  cho ngân hàng. Với khách hàng, hoạt động này giúp khách hàng có nơi cất trữ, tích lũy số tiền vốn nhàn rỗi một cách an toàn và có thể sinh lời.

Đây là hoạt động được tiến hành dưới các hình thức đa dạng:

  • Nhận tiền gửi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các TCTD khác: Đây là một trong những nguồn quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Ngân hàng nhận tiền gửi để bảo quản hộ với cam kết hoàn trả đúng hạn và trả lãi cho tiền gửi để cho phép ngân hàng tạm thời sử dụng nguồn tiền vốn để kinh doanh. Trong cuộc cạnh tranh để giành được các khoản tiền gửi, các ngân hàng đã “chạy đua” lãi suất để thu hút được nhiều khách hàng với nguồn vốn lớn. Ngân hàng đã đưa ra nhiều hình thức huy động tiền gửi khác nhau như tiền gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kì hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, tiền gửi của các ngân hàng khác.
  • Vay trên thị trường vốn: Ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Trong trường hợp huy động vốn trung và dài hạn bằng vàng, các NHTM phải có đề án trình Thống đốc NHNN chấp thuận mới được thực hiện.
  • Vay NHNN (vay Ngân hàng Trung ương): các NHTM vào những giai đoạn cụ thể phải vay NHNN để giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả. Hình thức cho vay chủ yếu của NHNN là tái chiết khấu (hoặc tái cấp vốn), NHTM phải thực hiện các điều kiện đảm bảo và kiểm soát nhất định.
  • Vay các TCTD khác: Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng vay mượn lẫn nhâu và vay của các TCTD khác nhằm bổ sung thiếu hụt vốn. Khoản vay có thể không cần đảm bảo, hoặc được đảm bảo bằng các chứng khoán của kho bạc.
  • Một số nguồn khác như nguồn ủy thác (dịch vụ ủy thác đầu tư, ủy thác cho vay, ủy tác cấp phát, ủy thác giải ngân và thu hộ..), nguồn trong thanh toán (tiền kí quỹ, séc trong thanh toán) và các nguồn từ các khoản nợ khác nhau như tiền lương chưa chi trả, tiền thuế chưa nộp…

Xem thêm bài viết khác:

1.1.1.2.   Hoạt động cho vay

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng mà bản chất là một giao dịch về tiền hoặc tài sản mà ngân hàng giao cho khách hàng để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi. Cho vay là hoạt động sinh lời cao, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển của NHTM. Tùy thuộc vào tiêu chí mà có thể phân loại cho vay theo nhiều nhóm khác nhau, như:

  • Dựa vào thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
  • Dựa vào mục đích: Cho vay mua bán bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay xuất nhập khẩu,…
  • Dựa vào phương thức: Cho vay theo món vay, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu
  • Dựa vào nguồn gốc: Cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp.

Ngoài ra còn có thể phân loại khoản vay dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng, phương thức hoàn trả nợ vay. Tùy thuộc vào các hình thức khác nhau, ngân hàng có thể theo dõi phát hiện rủi ro và khả năng sinh lợi để có những chính sách điều chỉnh kịp thời và hợp lí.

1.1.1.3.   Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia. Thay mặt khách hàng, NHTM thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu, bán hàng và các khoản thu khác. Để việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, NHTM  cung cấp cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Các ngân hàng thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua NHNN hoặc các trung tâm thanh toán. Các trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả của thanh toán qua ngân hàng, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu. Đối với thanh toán qua NHNN, NHTM phải mở tài khoản tiền gửi tại NHNN nơi NHTM đặt trụ sở chính ( Sở giao dịch hoặc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố) và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định.

Hoạt động thanh toán và ngân quỹ của NHTM bao gồm các dịch vụ: thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ thu hộ, chi hộ, thanh toán nội bộ và thanh toán liên ngân hàng và một số dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN.

1.1.1.4.      Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động chính kể trên, NHTM còn triển khai đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ như: kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê tài chính hay các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính, bảo quản đồ quý giá.

Không chỉ riêng bài viết Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại, Admin cũng có chia sẻ nhiều tài liệu tham khảo khác tại Website, viết Đề cương chi tiết và liệt kê Danh sách Đề tài báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng tại Website: Baocaothuctap.net. Các bạn hãy ghé để xem thêm nhiều bài viết mới nhé. 

Đặc biệt, Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp tại BAOCAOTHUCTAP.NET được nhiều sinh viên đánh giá tốt và tin dùng. Bạn nào nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay Zalo: 0909 232 620