Báo cáo tốt nghiệp hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Đề cương tài chính ngân hàng

Bạn sinh viên ngành Tài chính ngân hàng nào đang chuẩn bị viết báo cáo thực tập mà chưa có đề tài. Tuyệt đối đùng bỏ qua bài viết này, ở đây Đề tài báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng là một gợi ý tuyệt với dành cho bạn.

Không chi chia sẻ Đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng mà Admin còn chia sẻ Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp.

Đề tài : Phân tích về hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh Bến Thành.

Chương I : Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng Ngân hàng

1.1.  Ngân hàng thương mại

 • 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại
 • 1.1.2. Chức năng và vai trò của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế
 • 1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại

1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

 • 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
 •  1.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng
 • 1.2.3. Vai trò tín dụng ngân hàng
 •  1.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
 • 1.2.5. Các phương thức cho vay

 1.3. Hiệu quả hoạt động tín dụng

 • 1.3.1. Hiệu quả hoạt động tín dụng
 • 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
 • 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại
 • 1.3.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Xem thêm: Đặc điểm và sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng

Chương 2 : Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng

2.1.  Giới thiệu sơ lược ngân hàng Indovina

 • 2.1.1. Khái quát chung về ngân hàng Indovina
  • 2.1.1.1.  Lịch sử  hình thành và phát triển của ngân hàng Indovina        
  • 2.1.1.2.  Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Indovina           
 • 2.1.2.  Giới thiệu sơ lược ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh Bến Thành
  • 2.1.2.1 Khái quát về Ngân hàng Indovina chi nhánh Bến Thành
  • 2.1.2.2.Chính sách và quy chế cho vay tại ngân hàng Indovina  chi nhánh Bến Thành

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng

 • 2.2.1 Tình hình các nguồn vốn huy động để cấp tín dụng
  • 2.2.1.1 Các nguồn vốn huy động
  • 2.2.2.2 Tình hình sử dụng các nguồn vốn huy động để cấp tín dụng
 • 2.2.2 Quy mô tín dụng
  • 2.3.1.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay
  • 2.3.1.2 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ
  • 2.3.1.3. Doanh số vốn cho vay/ Vốn huy động.
 • 2.2.3. Tình hình thu nợ
  • 2.2.3.1. Doanh số thu nợ đến hạn
  • 2.2.3.2. Tổng dư nợ đến hạn
  • 2.2.3.3. Tỷ lệ thu nợ đến hạn
 • 2.3.3. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu
  • 2.3.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn
  • 2.3.3.2. Nợ quá hạn phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2015-2017
  • 2.3.3.3 Tình hình nợ xấu
 • 2.3.4.Vòng quay vốn tín dụng
  • 2.3.4.1. Doanh số thu nợ
  • 2.3.4.2. Dư nợ bình quân
  • 2.3.4.3. Vòng quay vốn tín dụng
 • 2.3.5. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
  • 2.3.5.1. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
  • 2.3.5.2. Dư nợ tín dụng bình quân
  • 2.3.5.3. Tổng lợi nhuận ngân hàng
  • 2.3.5.4. Tỷ suất sinh lời của hoạt động tín dụng

2.3.  Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TNHH Indovina- chi nhánh Bến Thành          

 • 2.3.1  Quy trình cho vay của Ngân hàng TNHH Indovina  – chi nhánh Bến Thành
 • 2.3.2 Các hình thức cho vay khách hàng doanh nghiệp đang áp dụng tại ngân hàng
  • 2.3.2.1 Cho vay từng lần
  • 2.3.2.2 Hạn mức tín dụng
  • 2.3.2.3 Cho vay hợp vốn
 • 2.3.3  Doanh số cho vay và doanh số thu nợ của Ngân hàng TNHH  Indovina  – chi nhánh Bến Thành       
  • 2.3.3.1 Doanh số cho vay của Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh  Bến Thành        
  • 2.3.3.2 Doanh số thu hồi nợ của Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh  Bến Thành
 • 2.3.4  Đánh giá tình hình dư nợ của Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh Bến Thành         
  • 2.3.4.1 Xét về kết cấu dư nợ theo thời hạn cho vay         
  • 2.3.4.2 Xét kết cấu dư nợ theo thành phần ngành kinh tế         
 • 2.3.5  Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàngTNHH Indovina – chi nhánh Bến Thành          
  • 2.3.5.1 Chỉ tiêu nợ quá hạn       
  • 2.3.5.2  Chỉ tiêu về dư nợ trên vốn huy động
  • 2.3.5.3 Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng

2.4 Nhận xét về hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TNHH Indovina –chi nhánh Bến Thành         

 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Nhược điểm
 • 2.4.3. Nguyên nhân gây ra nhược điểm
  • 2.4.3.1 Nguyên nhân  chủ quan:
  • 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan:

Xem thêm: Báo cáo: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tiền gửi dân cư

Chương 3: Một sốgiải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng

3.1.  Mục tiêu phát triển tín dụng Doanh nghiệp.

 • 3.1.1  Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới
 • 3.1.2  Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp trong thời gian tới         

3.2.  Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh Bến Thành

 • 3.2.1. Về phía Ngân hàng
 • 3.2.2 Về phía khách hàng

3.3 Một số kiến nghị

 • 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành liên quan
 • 3.2.3. Kiến nghị với Ngân hàng TNHH indovina – chi nhánh Bến Thành

KẾT LUẬN

Bên trên là Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp mà Admin chia sẻ đến các bạn tham khảo.Hiện tại, Admin có nhận viết báo cáo tốt nghệp thuê, bạn nào có nhu cầu hoặc gặp khó khăn khi viết báo cáo thì hãy liên hệ ngay Zalo 09 09 23 26 20 để Admin tư vấn và hỗ trợ bạn nhanh nhất nhé