Báo cáo thực tập chuyên đề luận văn Tài chính ngân hàng hay nhất

Trước tiên mình xin giới thiệu cho các bạn một số đề tài dành cho các bạn sinh viên Theo học ngành Tài chính ngân hàng chuẩn bị làm báo cáo thực tập hay gọi là luận văn tốt nghiệp, thì với ngành học này các bạn có thể lựa chọn hai loại hình doanh nghiệp để thực tập đó là công ty hoặc là ngân hàng

Với công ty thì các bạn lựa chọn một số đề tài về doanh nghiệp còn về ngân hàng thì cũng có những đề tài riêng phù hợp với ngân hàng không thể sử dụng chung với nhau mình xin liệt kê một số đề tài tại doanh nghiệp mà chúng ta thường sử dụng để chọn đề tài viết báo cáo thực tập hay chuyên đề luận văn tốt nghiệp của mình các đề tài như phân tích báo cáo tài chính tại công ty,  một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty,  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty,  phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty và sau đây thì mình xin Liệt kê một số đề tài nếu như bạn nào thực tập tại ngân hàng thì khi có các bạn thực tập tại ngân hàng thì cũng có mức độ quy mô của ngân hàng ngoài ra thì cơ sở thực tập là phòng giao dịch hay chi nhánh hay là hỘi sở thì cũng có những đề tài phù hợp hơn ở đây thì mình xin Liệt kê một số đề tài các bạn có thể lựa chọn để làm bài chuyên đề tốt nghiệp cho mình như một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cho vay tiêu dùng tại ngân hàng,  phân tích và giải pháp cho hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng, một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng,  một số giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng trong huy động vốn,  thì các bạn cũng có thể tách riêng ra là huy động vốn tiền gửi người dân hoặc là huy động vốn doanh nghiệp và một số đề tài khác Bây giờ mình sẽ gửi cho các bạn một số đề cương chi tiết mẫu các bạn có thể tham khảo thuộc ngành Tài chính ngân hàng mình xin lưu ý lại các đề cương này mình làm gồm ba chương gồm Cơ sở lý luận và thực trạng và phần giải pháp Các bạn cũng tùy cơ ứng biến với những cấu trúc mới của trường bàn nếu như trường bạn có làm cấu trúc khác với đề cương chi tiết mà mình gửi dưới đây các bạn lưu ý cái này

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Đặt vấn đề về bài báo cáo thực tập đánh giá chất lượng sản phẩm - Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Để lại một phản hồi